Grafik dyżurów

Małe grupki pełnią dyżury:

a) liturgiczny – na mszach świętych piątkowych oraz mszy świętej w intencji wspólnoty w każdą III niedzielę miesiąca;

 

b) organizacyjno- techniczny – na spotkaniach wspólnotowych.