2 marca został zorganizowany przez naszą wspólnotę Dzień Skupienia dla małżeństw. Z zaproszenia skorzystało 11 par, które miały okazję wysłuchać konferencji głoszonych przez Kasię i Krzysztofa Jankowskich. Był tez czas na ćwiczenia warsztatowe, pomagające zrozumieć i utrwalić wartość sakramentu małżeństwa. Na zakończenie udaliśmy się na najwspanialszą ucztę – Eucharystię, zakończoną adoracją. Zawierzyliśmy nasze małżeństwa Jezusowi, naszemu Mistrzowi. Wierzymy, że ten święty czas wyda obfite owoce i pozwoli nam dalej wzrastać na wzór miłości Chrystusowej.

Dziękujemy Kasi i Krzysiowi za poruszające słowa i świadectwo ich życia, ks. Szymonowi Biedrzyckiemu za posługę kapłańską oraz każdej parze, która odpowiedziała na zaproszenie Jezusa.

sdr

sdr

burst