Alfa w więzieniu

Od grudnia 2013 r. nasza wspólnota przy współpracy z ks. Adamem Ulatowskim rozpoczęła starania o organizację Kursu Alpha w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych pod Ostrołęką. Spotkaliśmy się przy tym z dużą otwartością dyrekcji i pracowników tej jednostki oraz jak się później okazało ogromnym zainteresowaniem samych osadzonych.

I Edycję Alphy po przynagleniach Ducha Świętego udało się nam rozpocząć w maju 2014 r. Ekipę posługujących na kursie tworzyły osoby z naszej wspólnoty oraz wspólnoty działającej przy parafii św. Antoniego w Ostrołęce. A przewodził nami ks. Adam Ulatowski.

W I edycji Alphy w ZK w Przytułach Starych uczestniczyło 15 osób

Po wakacjach 2014 r. do ekipy prowadzącej Alphe w więzieniu dołączył również ks. Łukasz Gołaszewski. Wspólnie razem w październiku ubiegło roku zorganizowaliśmy kolejną edycję na Oddziale Zamknięty w ZK Przytuły Stare. Tym razem na Alphie gościliśmy 10 osób.

Obecnie przygotowujemy się do organizacji kolejne edycji kursu, którą pragniemy rozpocząć na wiosnę 2015 r.

Z racji dużego zainteresowania Alphą wśród dyrekcji ZK, wychowawców oraz samych osadzonych planujemy również organizację Alphy na Oddziale półotwartym ZK w Przytułach Starych.