Usiądź u stóp Jezusa, wsłuchaj się w Jego słowa i rytm bicia serca swojego Mistrza. Kurs Jan ukazuje, co to znaczy być uczniem Jezusa, jak formować
swoje serce, by stało się podobnym do Jego serca. Dotyka ważnych kwestii: ofiary, relacji, formacji.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy udział w kursie Nowe Życie i Emaus.
Zapisy na http://www.snelomza.theoforos.pl/kursy_formularz-113

EDYCJA :

Z powodu koronawirusa kurs zostaje odwołany.