Kurs Jezus w 4 Ewangeliach – 10-13 listopada 2022

Kurs ten pomaga odkryć piękno osoby Jezusa Chrystusa, pokazanego przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Każdy z Ewangelistów, na swój sposób,  prowadzi uczestników kursu do osobistego spotkania z Bogiem. Jeżeli więc chcesz lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa, nie przechodź obojętnie obok tej propozycji.
Warunkiem udziału w tym kursie jest wcześniejsze uczestnictwo w w kursach Nowe życie, Emaus oraz Jan.

http://www.snelomza.theoforos.pl/component/eventbooking/kursy/kurs-jezus-w-4-ewangeliach-10-13-listopada-2022

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.