Śledząc życie Mojżesza możesz lepiej zrozumieć siebie, nauczyć się radzić sobie w trudnych sytuacjach i wychodzić poza „pustynię”. Kurs ukazuje jak być liderem otwartym na Boży plan i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Liderem, który sam będąc wolnym może innych prowadzić ku wolności i ziemi obiecanej.

Warunkiem udziału w tym kursie jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie Nowe Życie, Emaus i Jan.
Kurs odbędzie się w Ośrodku „Ojczyzna” w Hodyszewie w terminie 5-8.03.2020. Zapisy na stronie: http://www.snelomza.theoforos.pl/kursy_formularz-111
Zapraszamy!