14 listopada A.D. 2018 obyły się wybory na Lidera i Odpowiedzialnych naszego oddziału wspólnoty.

I tak na dwuletnią kadencję Lidera naszego oddziału została wybrana Joanna Pietrzyk.

Natomiast do grona Odpowiedzialnych wybraliśmy następujące osoby:

  • Ewa Bystrzyńska
  • Bogumiła Cywińska
  • Anna Gawrych
  • Damian Kowalski
  • Przemysław Nadrowski
  • Tomasz Załęski

Ogarniajmy ich modlitwą i ufajmy w ich prowadzenie prze Ducha Świętego.