W sobotę 15.09.2018 w Dobrzyjałowie rozpoczęliśmy oficjalnie w gronie wszystkich filii naszej wspólnoty nowy rok formacyjny. Najpierw uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godz. 15:00 a później przeszliśmy obok do naszego domu wspólnotowego i tam bawiliśmy się przy ognisku. Był to kolejny powód aby się spotkać, porozmawiać ale chyba przede wszystkim aby uwielbić Pana Boga i prosić Go o błogosławieństwo i prowadzenie na cały kolejny rok formacyjny. Jest to rok wyborów w naszej wspólnocie ale też rok kolejnych naszych posług jak chociażby kursy Alpha, kursy SNE i wiele innych posług, dzięki którym możemy wypełniać nasze powołanie i służyć Bogu i bliźniemu.

Bądźmy wszyscy czynni w naszym wspólnym dziele. Mamy z sobą BOGA Ojca i Matkę Maryję. Cóż więcej nam potrzeba 🙂 Do zobaczenia na wspólnocie i na wspólnych posługach! Szczęść nam Panie Boże 🙂