Termin: – 15-21 sierpnia
Czas trwania: 15.08. (przyjazd po południu) – 21.08. (wyjazd po kolacji)