Diakonie

  • Diakonia Modlitewno-Uwielbieniowa – lider Iwona Najs

1. Przygotowywanie i prowadzenie spotkań modlitewnych, wieczorów uwielbienia;

2. Prowadzenia modlitwy uwielbienia na Spotkaniach Wspólnotowych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez wspólnotę;

3. Przygotowywanie czuwań oraz adoracji;

4. Szczególna współpraca z diak. Muzyczną;

5. Składanie do Odpowiedzialnych propozycji organizacji spotkań modlitewnych, czuwań wieczorów uwielbienie itd.;

  • Diakonia Muzyczna – lider Ewa Kowalska

1. Oprawa muzyczna na spotkaniach modlitewnych, czuwaniach, adoracjach, spotkaniach wspólnotowych oraz na wszelkich inicjatywach podejmowanych przez wspólnotę np. na Kursie Alfa oraz innych inicjatywach ewangelizacyjnych;

2. Ścisła współpraca z diakonią M-U;

3. Współpraca z Diakonią Techniczną w kwestiach zapotrzebowania sprzętowego (nagłośnienie, ilość mikrofonów oraz instrumentów, slajdy, oświetlenie itp.);

  • Diakonia Wstawienniczo – osłonowa – lider Piotr Bojarski

1. Modlitwa wstawiennicza w intencjach składanych przez członków wspólnoty (karteczki lub smsy);

2. Modlitwa wstawiennicza w intencji konkretnej osoby (przy udziale kapłana);

3. Zbieranie zapisów osób proszących o modlitwę wstawienniczą;

4. Modlitwa osłonowa oraz podejmowanie różnych ofiar/postów w intencji różnych wydarzeń organizowanych przez wspólnotę (rekolekcje, kursy ewangelizacyjne itp.);

5. Tworzenie grafiku modlitwy jedności oraz modlitwy na mszach świętych w intencji wspólnoty;

6. Zbieranie informacji o solenizantach, jubilatach oraz jubileuszach itp. oraz przedstawianie tych informacji prowadzącemu Spotkanie Wspólnotowe.

  • Diakonia Liturgiczna – lider Ewa Żebrowska

1. Oprawa liturgiczna Mszy świętych wspólnotowych (komentarze, czytania, modlitwa, wiernych itp.);

2. Służba liturgiczna na mszach wspólnotowych;

3. Opieka nad przygotowaniem Eucharystii na wyjazdach wspólnoty (rekolekcje, kursy, weekend alfa itp.);

4. Nauka posługi liturgicznej dla członków wspólnoty (pisanie komentarzy i modlitwy wiernych, posługa na ołtarzu);

5. Coroczne opracowywanie i składanie do zatwierdzenia przez Odpowiedzialnych Grafiku Dyżurów Liturgicznych dla małych grupek;

Diakonia Miłosierdzia – lider Bożena Cwalińska   

 1.Służba ubogim i potrzebującym oraz organizacja pomocy;

2. Organizowanie oraz przyłączanie się wspólnoty do różnych (lokalnych oraz ogólnopolskich) inicjatyw charytatywnych;

  • Diakonia Multimedialno – Informacyjna – lider Laura Świerszcz

1. Prowadzenie strony internetowej wspólnoty oraz profili na portalach społecznościowych (min. pisanie czy zamieszczenie ciekawych artykułów itd.);

2. Prowadzenie skrzynki pocztowej wspólnoty;

3. Przesyłanie informacji i powiadamianie członków wspólnoty o wydarzeniach wspólnotowych;

4. Wyszukiwanie i przekazywanie informacji o różnych wydarzeniach z naszego regionu oraz z kraju (rekolekcje, kursy, koncerty, spotkania, filmy itd.);

5. Tworzenia plakatów, ulotek, grafik itp. reklamujących wydarzenia organizowane przez wspólnotę;

  • Diakonia Techniczna – lider Damian Kowalski

1. Przygotowanie techniczne spotkań modlitewnych, czuwań, adoracji, spotkań wspólnotowych oraz innych spotkań organizowanych przez wspólnotę;

2. Przygotowania Sali (ustawianie ławek i krzeseł);

3. Rozstawienie oraz obsługa nagłośnienia, projektora, prezentacji, slajdów itd. na spotkaniach i inicjatywach organizowanych przez wspólnotę;

4. Zabieranie odpowiedniego sprzętu (zgodnie z zapotrzebowaniem) na wyjazdowe wydarzenia organizowane przez wspólnotę;

5. Konserwacja sprzętu technicznego;

6. Rozeznawanie zapotrzebowania technicznego wspólnoty oraz składanie do Odpowiedzialnych propozycji zakupu nowego sprzętu;

  • Diakonia Jedności – lider Jerzy Gadzała

1. organizacja spotkaniach integracyjnych dla członków wspólnoty (wieczory pogodne, ogniska/grille, wycieczki, wieczory filmowe, zabawy karnawałowe/sylwestrowe);

2. W zależności od potrzeb prowadzenie zabaw itp. w trakcie inicjatyw podejmowanych przez wspólnotę;

3. Organizacja i prowadzenia spotkań z pracami plastycznymi itp.;