Galeria pomysłów

Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”.
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”.
Odrzekł mu Pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

Drogie Siostry i Bracia!

Jezus jest Tym, który każdego z nas obdarował talentami, zdolnościami oraz pasjami których nie chce, abyś zatrzymywali tylko dla siebie. Chce byśmy dzielili się nimi z drugim człowiekiem i pokazując je wychwalali Boga za wszystko co Nam ofiarował. ” Nie zakopuj więc swojego talentu”, abyś nie usłyszał słów jak ostatni ze sług, ale pomnażaj je. Może malujesz, robisz na drutach, układasz bukiety, szydełkujesz lub robisz coś zupełnie innego …… pomnóż swoj talent i podziel się nim z nami. Czekamy na każdego z was !!!!

 

Zbliża się czas pierwszych Komuni i bierzmowania. Może warto pomyśleć o kreatywnym podarunku. Będzie można nabyć (kupić) je na naszych spotkaniach, oraz będziemy je publikować na naszej stronie internetowej. Część zarobku idzie na wspólnotę, jednak  to  wy określacie jaki procent chcecie przeznaczyć na wspólnotę. Pragniemy  dać Wam  wybór, abyście  czuli się w tym wszystkim wolni.

zdjecie 3Każdy talent to cenny dar, i kiedy go  rozwijamy, Bóg pomnaża w  nas to co zasiał. Nie dajmy się  zwieść myśli, że nasz talent jest mały i nic  nieznaczący. Kiedy stajemy się wierni Bogu, w tych najmniejszych rzeczach,  On  będzie błogosławił obficie i pozwoli ” wejść do radości swego Pana”.

SONY DSC