Historia

Wspólnota Theoforos (tzn. niosący Boga) oficjalnie powołana została dekretem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego z dnia 15 listopada 2014 r.

Jednak jej początki sięgają znacznie wcześniej i łączą się z historią parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.

Otóż nasza wspólnota w dużej mierze wywodzi się ze wspólnoty oazowej, która funkcjonowała w tej parafii pod koniec lat 90.

W 2004 r. po zmianach personalnych w naszej diecezji do parafii św. Franciszka w Ostrołęce trafił ks. Jacek Dąbrowski, który po roku swojej pracy zaproponował ówczesnej wspólnocie organizację cyklu 10 spotkań ewangelizacyjnych zwanych Kursem Alpha.

I tak w 2005 r. w Ostrołęce, przy parafii św. Franciszka z Asyżu, odbyła się pierwsza edycja tego znanego na całym świecie kursu, który organizujemy nieprzerwanie do dnia dzisiejszego – zawsze 2 edycje w ciągu roku.

Początkowo w Alphie uczestniczyły osoby związane z istniejącymi przy parafii wspólnotami. Jednak w miarę upływu czasu na Alphe zaczęły trafiać też osoby zupełnie nie związane z Kościołem bądź też osoby, które mocno oddaliły się od Boga. Każda kolejna edycja przynosiła coraz to większą liczbę uczestników, chcących dalej uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych po ukończeniu Kursu, a wśród organizatorów Alphy pojawiło się pytanie, co dalej?

Dlatego też zaczęto tworzyć struktury i formację nowej wspólnoty, niewątpliwie wywodzącej się z oazy, która istniała przy parafii św. Franciszka w Ostrołęce, ale już nie tak mocno związanej z Ruchem Światło-Życie.

Wdaje się, iż przełomowym momentem w kształtowaniu się charyzmatu wspólnoty były pierwsze zorganizowane przez nas Rekolekcje Wakacyjne, które dobyły się w dniach 16-22 sierpnia 2010 r. w miejscowości Zdunowo na mazurach. W rekolekcjach tych uczestniczyło 40 osób. Był to dla nas wyjątkowy czas, w którym Duch Święty przyszedł z ogromną jednością, czyniąc z nas prawdziwą wspólnotę.

Zaraz po powrocie z rekolekcji wakacyjnych w wyniku diecezjalnych zmian personalnych z parafii św. Franciszka z Asyżu odszedł ks. Jacek Dąbrowski, który był głównym odpowiedzialnym powstającej wspólnoty.

Ówczesne „grono odpowiedzialnych” podjęło decyzję o przejściu na typ świeckiego przywództwa wspólnoty, wobec czego we wrześniu 2010 r. odbyły się wybory na świeckiego lidera wspólnoty oraz członków grona odpowiedzialnych. Asystentem kościelnym wspólnoty został ks. Sławomir Brutkowski. Wspólnota przyjęła również nieformalną, tymczasową nazwę „Wspólnota św. Franciszka”. Po czym zaczęto snuć plany odnośnie sformalizowania powstającej wspólnoty, jako prywatnego stowarzyszenia wiernych na mocy KPK.

Wspólnota św. Franciszka w Ostrołęce utrzymała współpracę z ks. Jackiem Dąbrowskim, który po zmianach personalnych został wikariuszem w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Łomży (parafia katedralna). Wynikiem tego była przeprowadzona na wiosnę 2011 r. I edycja Kursu Alpha w Łomży, w której organizację w dużej mierze zaangażowani byli członkowie naszej wspólnoty.

W wakacje 2011 r. nasza wspólnota zorganizowała kolejne Rekolekcje Wakacyjne tym razem w miejscowości Loretto (pod Wyszkowem), którym również przewodniczył ks. Jacek Dąbrowski. Uczestniczyło w nich ponad 30 osób.

W następnych latach organizację Rekolekcji Wakacyjnych przenieśliśmy na Warmię, a dokładniej do malowniczej miejscowości Głotowo (okolice Dobrego Miasta). W 2012 r. pierwszy raz na organizowanych przez nas Rekolekcjach Wakacyjnych odbyły się równocześnie 2 stopnie formacyjne, natomiast w 2014 r. przeprowadziliśmy jednocześnie już 3 stopnie formacyjne. W naszych ostatnich Rekolekcjach Wakacyjnych uczestniczyło już niespełna 150 osób.

Ale co najważniejsze od 2012 r. do naszej ostrołęckiej grupy dołączyły również osoby z powstającej po kolejnych Kursach Alpha wspólnoty w Łomży. I tak Duch Święty zaczął z tych dwóch ekip tworzyć jedną wspólnotę.

Jesienią 2014 r. odpowiedzialni wspólnoty ostrołęckiej oraz wspólnoty łomżyńskiej z ks. Jackiem na czele postanowili o utworzeniu jednej wspólnoty działającej w tych dwóch miejscowością pod nazwą „Wspólnota Theoforos”.

Przy Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie powstał kolejny oddział wspólnoty po kursie Nowe Życie, który odbył się w dn. 31.03-2.04.2017r. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób. Większość z nich tuż po zakończeniu kursu pragnęła formować się dalej. Po długiej modlitwie i adoracji 24 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie nowej wspólnoty.

Opracowano Statutu wspólnoty, który uzyskał akceptację Kurii Łomżyńskiej, po czym, jak wspomniano na początku, Biskup Łomżyński dekretem powołał Katolickie Stowarzyszenie Theoforos (w skrócie Wspólnota Theoforos) mianując ks. Jacka Dąbrowskiego asystentem kościelnym Stowarzyszenia.

Kolejnym ważnym krokiem była decyzja odpowiedzialnych o uruchomieniu kolejnego kursu Alpha, tym razem skierowanego do młodych w lutym 2017 roku. od tej pory prowadzone są równolegle dwa kursy: dla dorosłych i dla młodzieży. co daje w sumie 4 kursy Alpha w ciągu roku

Nasza wspólnota działająca przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce zgodnie z ww. Statutem jest Lokalnym Oddziałem Stowarzyszenia Theoforos. Obecnie Asystentem Kościelnym naszej Ostrołęckiej Wspólnoty jest ks. Szymon Biedrzycki – wikariusz parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.

Nasze spotkania odbywają się w każdą 2 i 4 środę miesiąca o godz. 18.45 w „sali na górze” w domu parafialnym parafii p.w. św. Franciszka w Ostrołęce (os. Centrum).

Mocno wierzymy, że nasza wspólnota z roku na rok będzie coraz liczniejsza, a co najważniejsze będzie wydawała coraz to większe owoce w życiu jej członków i całego otoczenia. Zgodnie z naszą nazwą pragniemy nieść Boga, czyli Miłość sobie nawzajem i tam gdzie tej Miłości najbardziej brakuje.

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.