W dniach 20-27.07.2019 przebywaliśmy w ośrodku Caritas w Popowie-Letnisku na naszych rekolekcjach wakacyjnych, w których wzięło udział ponad 200 osób podzielonych na 3 stopnie dla dorosłych, stopień młodzieżowy oraz dwie grupy dziecięce. Był to wyjątkowy czas gdyż świętowaliśmy okrągłą rocznicę – były to już nasze dziesiąte rekolekcje. Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia. Ponadto każdy miał możliwość adoracji, uwielbienia czy spotkania ze Słowem Pana w Namiocie Spotkania. Dzieci pogłębiały wiedzę o sakramentach świętych, a dorośli oraz młodzież realizowali swoje stopnie formacyjne. Nie zabrakło też czasu wolnego który uprzyjemniało otoczenie wśród lasów i dwa baseny na terenie ośrodka. W czwartek na wspólną modlitwę przyjechał do nas JE ks. bp Janusz Stepnowski, aby pobłogosławić nas na ten święty czas rekolekcji.
W sobotę 27.07 odbyło się walne zebranie członków naszego Stowarzyszenia, aby przedyskutować nowe pomysły na kolejny rok formacji.

Za nami niesamowicie pracowity, ale cudowny czas. Za owoce tych rekolekcji,  wszystko to co wniosą one w nasze życie oraz w dalszy rozwój Bogu niech będą dzięki.

A tak zapamiętało ten czas oko aparatu fotograficznego….