Ostatnie dni kierują nasz wzrok na krzyż. To tam skupia się cała nasza Uwaga. Bez krzyża nie ma przecież zbawienia.
Jednakże nie możemy koncentrować się wyłącznie na krzyżu i musimy pamiętać, że po nim jest Zmartwychwstanie. Własnie o tym przypominają nam nadchodzące Święta. To Zmartwychwstanie jest istotą naszej wiary, jej sercem.
Nawet jeśli najpierw jest Krzyż, to po nim zawsze jest Zmartwychwstanie. Niech ta świadomość nigdy nie opuszcza naszych Serc. Nasz Bóg jest Bogiem życia, Alleluja!