W tegorocznych rekolekcjach brało udział 150 osób, podzielonych na trzy stopnie formacyjne oraz stopień młodzieżowy. To był trudny czas, ale jednocześnie bardzo owocny, przybliżający nas do Pana Boga, ale i do siebie wzajemnie. Bo wspólnota, to przecież wzajemne wspieranie się, to troska o każdego członka, to uczenie się tolerancji i akceptacji inności.


Ojcem duchowym rekolekcji był oczywiście ksiądz Jacek,  którego dzielnie wspierał diakon Maciek, któremu bardzo dziękujemy za zaangażowanie w posługę i już dziś zapraszamy na przyszły rok :-).